Hyvinvointi


Arjen kiireissä selviytyminen vaatii runsaasti niin henkisiä kuin fyysisiä voimavaroja. Haluamme tarjota sinulle  juuri omaan arkHyvinvoiva hyvinvointianalyysin esittelijä kuntosalilla Mikkelissäeesi sopivia ja yksilöllisiä työkaluja ja konkreettisia stressinhallintakeinoja, jotka edistävät hyvinvointiasi sekä työssä että vapaa-ajalla.  Kanssamme opit tunnistamaan itsellesi tyypillisiä kuormitustekijöitä. Mielestämme stressiä ei tarvitse vältellä, mutta vastapainoksi arjen stressille on syytä löytää keinot palautua riittävästi.
Käytössämme on suomalainen tasokas hyvinvointianalyysijärjestelmä, joka auttaa asiantuntijoitamme hahmottamaan paremmin sinun palautumisesi ja stressisi määrää. Lue tarkemmin hyvinvointianalyysista täältä.

Olemme erikoistuneet myös yritysten ja yhteisöjen työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kehittämiseen. Avullamme voidaan vähentää työntekijöiden työperäistä stressiä ja saavuttaa parempia tuloksia yrityksen toiminnassa. Yrityksille tarjoamme laajempaa palvelukokonaisuutta, jolla voidaan ennaltaehkäistä johtoryhmien ja työntekijöiden liiallista kuormittumista. Yrityksemme ottaa huomioon ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Asiantuntijamme ovat perehtyneet laajasti henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Lue lisää yrityksille tarjottavista palveluista täältä