Hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö on yrityksen kantava voimavara

Yksilöiden hyvinvointi heijastuu koko organisaatioon. Hyvinvointianalyysimme muodostaa objektiivisen kuvan yrityksen tärkeimmän voimavaran, eli henkilöstön, jaksamisesta ja kuormittumisesta niin vapaa-ajalla kuin työssä.  Hyvinvointianalyysimittauksien jälkeen voimme asettaa tavoitteita työhyvinvoinnin ja tehokkuuden parantamiseksi ja määrittää kehittämistarpeet jokaiselle työntekijälle erikseen tai tarvittaessa yhteisesti koko organisaatiolle.

Mittauksilla ja kohdennetuilla toimenpiteillä on todennetusti päästy parhaimpiin tuloksiin. Investoimalla henkilöstösi terveyteen ja hyvinvointiin investoit suoraan myös yritykseesi!

Hyvinvointianalyysi voidaan toteuttaa pien ryhmille kuten organisaation johdolle ja avainhenkilöille, vuorotyötä tekeville, paljon matkustaville tai hyvinvointiprojektina koko henkilöstölle.

 

 Keskeiset hyödyt yritykselle:

  • Uusi ja innostava tapa edistää terveyttä ja hyvinvointia
  • Kokonaisvaltainen menetelmä motivoi työntekijöitä elämäntavoista riippumatta
  • Ympärivuorokautinen mittaus yhdistää työn, vapaa-ajan ja unen
  • Yksilölliseen mittaustietoon perustuvia havaintoja ja vinkkejä jaksamiseen ja palautumisen hallintaan
  • Henkilöstön työ- ja toimintakyvyn edistäminen, työssä jaksamisen parantuminen ja työmotivaation kasvaminen
  • Todellisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja terveellisten työtapojen ja -käytäntöjen kehittyminen
  • Sairaslomakustannusten väheneminen
  • Varhaiseläköitymisen väheneminen
  • Irtisanoutumisten väheneminen

 

Lisätietoja yrityksille tarjoaa:

Asiantuntijamme ovat erikoistuneet henkisen, fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja voimme laatia yrityksille laajoja toimenpidesuosituksia tai antaa kattavalla tavalla palautetta hyvinvointianalyyseissä havaituista huomioista. Tavoitat asiantuntijamme parhaiten sähköpostilla (info (a) arjenhuoltajat.fi) tai soittamalla Timolle 044 7260 739.